Jeżeli chcesz kupić leki w Polsce na receptę, którą wydał Ci lekarz z terytorium poza UE, upewnij się, że recepta zawiera następujące dane: 

  • Informacja o pacjencie: imię i nazwisko pacjenta, adres pacjenta; 
  • informacja o lekach: międzynarodowa nazwa leku lub nazwa marki, która sprzedaje ten lek, wskazania, dawkowanie, ilość;
  • data wypisania recepty;
  • dane osoby (lekarza), który wypisał lek na receptę – musi być papier firmowy lub pieczątka i podpis.

Musisz pokazać w aptece oryginał recepty, w której lek powinien być napisany po łacińsku. Może zdarzyć się sytuacja, że farmaceuta nie sprzeda lek, jeżeli ten lek jest nielegalny w Polsce lub podane w recepcie dawkowanie jest niezgodne z prawem w Polsce. W takim przypadku warto zapisać się na wizytę lekarza w Polsce w celu otrzymania prawidłowej recepty.

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi specjaliści są gotowi wysłuchać Cię w języku rosyjskim lub ukraińskim.