Poszukujemy specjalisty ds. marketingu

Spółka Medimost, operator projektu Vrachi.pl, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, poszukuje specjalisty ds. marketingu odpowiedzialnego za redagowanie informacji w zakresie usług projektu, a następnie publikowanie ich na portalu i chatbocie Vrachi.pl oraz za…

Współpraca z Fundacją World Healthy Living Foundation oraz z firmą Duolife S.A.

Jako portal promujący profilaktykę zdrowia podjęliśmy współpracę z Fundacją World Healthy Living Foundation oraz z firmą Duolife S.A. Jej celem jest propagowanie rozwiązań prozdrowotnych, bazujących na zmianie nawyków żywieniowych oraz wprowadzających do codziennej diety naturalnych suplementów roślinno – ziołowych. Jako Partnerzy oraz Ambasadorzy Fundacji WHLF wspieramy Europejską Kampanię Społeczną  „Żyję Świadomie”, w której chcemy dzielić…

А у вас есть семейный врач в Польше?

А у вас есть семейный врач в Польше?

В рамках процесса инкубации проекта Vrachi.pl при поддержке стартап-платформы Восточный Акселератор Бизнеса (Wschodni Akselerator Biznesu) команда проекта готовиться создать наиболее полезный продукт для потенциальных клиентов – русско- и украиноязычных эмигрантов в Польше.

IT система проекта Vrachi.pl скоро начнет свою работу

IT система проекта Vrachi.pl скоро начнет свою работу

Стартап Medimost при поддержке стартап-платформы Восточный Акселератор Бизнеса (Wschodni Akselerator Biznesu) находится на заключительном этапе работ над IT системой проекта Vrachi.pl. А это означает, что уже в декабре мы будем готовы представить пробную версию системы нашим первым пользователям.