Poszukujemy specjalisty ds. marketingu

Spółka Medimost, operator projektu Vrachi.pl, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, poszukuje specjalisty ds. marketingu odpowiedzialnego za redagowanie informacji w zakresie usług projektu, a następnie publikowanie ich na portalu i chatbocie Vrachi.pl oraz za…